Mundësi blerje me 0% interes për 24 këste


Oferta e muajit Prill: 7-22 Qershor çdo pajisje e madhe elektroshtëpiake (frigoriferë, lavatriçe, soba, kondicionerë, furra, suprina, aspiratorë dhe lavastovilje) mund të blihet me këste me 0% interes për 24 muaj nëpërmjet “Raiffeissen Bank” sipas kushteve të mëposhtme që bankat aplikojnë..

RAIFFEISEN


Kushtet dhe kriteret për klientë “Pagamarrës në RBAL”

•Shtetësia dhe Rezidenca:  Shqiptare
•Limitet e moshës: 18 -65 vjeç në maturim të kredisë
•Kohëzgjatja minimale e punësimit: 

  • Në subjekt shtetëror:  të paktën 3 kalime page (mujore)
  • Në subjekt privat: të paktën 6 kalime page (mujore)

•Shuma e financimit: 10’000 -300’000ALL

•Afati: deri në 24 muaj

•Limiti i financimit: 0% -100%

Dokumentat e nevojshme:
1. Mjet identifikimi (Kartë identiteti ose Pasaportë)

Kushtet dhe kriteret për klientë “JO-Pagamarrës në RBAL”

  • Shtetesia & Rezidenca:  Shqiptare

•Limitet e moshës:

  • 18 -65 vjeç në maturim të kredisë
  • 22 –25 vjeç me bashkëkredimarrës (familjarë)*

•Kohëzgjatja minimale e punësimit:  

  • Të paktën 6 muaj të pandërprerë
  • Të paktën 3 muajt e fundit në të njëjtin punëdhënës
  • Vertetim nga punëdhënësi apo kontrata e punës*

•Shuma e financimit: 10’000 -300’000ALL

•Afati: deri në 24 muaj

•Limiti i financimit: 0% -80% (20% parapagim në cash)

•Llogari bankare në RBAL: E detyrueshme

Dokumentat e nevojshme:
1. Mjet identifikimi (Kartë identiteti ose Pasaportë)
2. Vërtetim page
3. Numër llogarie rrjedhëse në Raiffeisen