Lenovo, themeluar në 1984, është kompani teknologjie informacioni multinacionale me zyra qëndrore në Pekin e Karolina Veriut. Kompania dizenjon, ndërton, prodhon e shet PC, tableta, smartphone, workstation, server, storage, software për menaxhim IT, e smart TV. Lenovo është tregëtuesi më i madh në botë i PC, për copë të shitura që prej 2013. Në kategorinë e laptopeve ofron: ThinkPad, IdeaPad, Yoga, Legion. Në kategorinë e desktop: IdeaCenter e ThinkCenter.
Lenovo operon në rreth 160 shtete me qendra zhvillim-kërkimi në Kinën, Japoni e U.S.A. LenovoEMC tregëton zgjidhje rrjeti dhe storage, ndërsa Lenovo NEC Holdings prodhon kompjutera personal për tregun Japonez.
Lenovo bleu biznesin e kompjuterave personal të IBM (për US$1.25 miliard) në 2005 dhe biznesin server bazuar-në-Intel në 2014. Kjo blerje i lejoi Lenovos penetrimin më të shpejtë të tregjeve të huaja ndërkohë që përmiresoj si teknologjinë dhe brandin Lenovo. Lenovo u rendit kompania e tretë me e madhe në botë, për volum, në prodhimin e kompjuterave.
Në 2012 hyri në tregun e smartphone e që prej 2014 është nga tregëtuesit më të mëdhenj të smartphone në Kinë. Në Janar 2014, Lenovo bleu prodhuesin e telefonëve celularë Motorola Mobility nga Google.