Bli me financim

Mundesi blerje me këste

Cdo produkt mund të blihet me këste nëpërmjët “Raiffeissen Bank”, “BKT”, dhe FINAL sipas kushteve të vendosura nga banka.

RAIFFEISEN
a. Klienti që e merr pagën në Raiffeisen, financohet 10.000-300.000 lekë (totali i kredisë)
Dokumentat e nevojshme:
1. Mjet identifikimi (Kartë identiteti ose Pasaportë)

b. Klienti që e merr pagën në bankë tjetër 20% e vleres së produkteve paguhet cash dhe financohet 10.000-300.000 All (totali kredisë)
Dokumentat e nevojshme:
1. Mjet identifikimi (Kartë identiteti ose Pasaportë)
2. Vërtetim page
3. Numër llogarie rrjedhëse në Raiffeisen

Klienti mund të zgjedh çfarëdo produkti mbi vlerën 10.000 ALL në Neptun dhe të financohet nga Raiffeisen

Shuma e produktit (Lekë) :

Kredia në muaj:

 


BKT
BKT ofron pagesa me këste për kartëmbajtësit e kartave të kreditit PRIMA MasterCard dhe PRIMA GOLD MasterCard. Nëpërmjet Pagesës me Këste klientët mund të kryejnë blerje të produkteve dhe gëzojnë facilitetin e përzgjedhjes se për sa kohë do ta kryejnë shlyerjen e plotë.
Nëse I plotësoni kushtet e mësiperme, duhet te drejtoheni në njërin nga dyqanet e Neptun me dokumentat e kërkuara dhe të aplikoni për blerje me këste. Për informacione të tjera mbi kalkulimet ju lutemi drejtohuni në dyqane pasi llogaritjet janë të personalizuara.