Informacion per Financimin me 0% interes


Produktet mbi te cilat ofrohet financim me 0% interes
Financimi me 0% interes ofrohet vetem per familjet e produkteve 1.Televizore 2.Elektroshtepiake te Medha, ku hyjne Frogorifere, Lavatrice, Pajisje Inkaso, Soba, Kondicionere dhe Lavastovilje.
Markat e perfshira jane:
Televizorë: Samsung, LG, Sony, Grunding, Fuego Elektroshtepiaket e medha: (me qendrim te lire dhe inkaso) : Samsung, LG, BEKO, Bosch, AEG, Elektolux, Whilpool, Fuego.

RAIFFEISEN


Kushtet dhe kriteret për klientë “Pagamarrës në RBAL”

•Shtetësia dhe Rezidenca:  Shqiptare
•Limitet e moshës: 18 -65 vjeç në maturim të kredisë
•Kohëzgjatja minimale e punësimit: 

  • Në subjekt shtetëror:  të paktën 3 kalime page (mujore)
  • Në subjekt privat: të paktën 6 kalime page (mujore)

•Shuma e financimit: 10’000 -300’000ALL

•Afati: deri në 36 muaj

•Limiti i financimit: 0% -100%

Dokumentat e nevojshme:
1. Mjet identifikimi (Kartë identiteti ose Pasaportë)

Kushtet dhe kriteret për klientë “JO-Pagamarrës në RBAL”

  • Shtetesia & Rezidenca:  Shqiptare

•Limitet e moshës:

  • 18 -65 vjeç në maturim të kredisë
  • 22 –25 vjeç me bashkëkredimarrës (familjarë)*

•Kohëzgjatja minimale e punësimit:  

  • Të paktën 6 muaj të pandërprerë
  • Të paktën 3 muajt e fundit në të njëjtin punëdhënës
  • Vertetim nga punëdhënësi apo kontrata e punës*

•Shuma e financimit: 10’000 -300’000ALL

•Afati: deri në 36 muaj

•Limiti i financimit: 0% -100%

•Llogari bankare në RBAL: E detyrueshme

Dokumentat e nevojshme:
1. Mjet identifikimi (Kartë identiteti ose Pasaportë)
2. Vërtetim page
3. Numër llogarie rrjedhëse në Raiffeisen

BKT

Perfitojne te gjithe klientet e Bankes Kombetare Tregtare te cilet kane nje karte krediti aktive te leshuar nga kjo banke, Prima Card. Personat te cilet nuk jane mbajtes te kartes Prima Card mund te aplikojne per tu pajisur me kete karte krrediti ne cdo dege te BKT duke ndjekur dhe plotesuar kushtet e caktuar nga banka. Pas pajisjes me karte Prima, perfitojne planin 0% interes per 24 keste per Televizoret dhe Elektroshtepiaket e Medha deri me daten 25 qershor 2018. Keta kliente perfitojne ne te gjitha rastet kur kjo skeme perseritet mes Neptun dhe BKT. *Shenime te rendesishme: :
Ne blerjet me 0% interes – ne financim perfshihen rigorozisht vetem te dy kategorite si me lart, pa aksesore, pa produkte te tjera. Nese klienti zgjedh 2 produkte ku njeri perfshihet ne skeme financimi dhe tjetri jo, ne kete rast shitja duhet te ndahet ne 2 fatura. Nga kjo skeme financimi perjashtohen kliente te cilet jane ne kushte te kredive “negative”/”te keqija” ne nje nga Bankat qe operojne ne Shqiperi.