08
Feb

Bosch ju dhuron: 5 vite pa shqetësime.

2285 Herë lexuar |

Nëse blini një pajisje kuzhine inkaso Bosch ose një frigorifer në periudhën nga 1 Maji

deri në 31 Gusht 2019 dhe e regjistroni atë brenda 30 ditëve nga data e blerjes, ne do t’ju dhurojmë një garanci 5-vjeçare.

 

 

Informacione rreth kushteve të garancisë së zgjatur (garancia 2-vjeçare

e prodhuesit dhe garancia 3-vjeçare shtesë) brenda shtrirjes së fushatës

së shitjeve »Bosch ju dhuron: 5 vite pa shqetësime.«:

 

Ofruesi i garancisë së zgjatur: BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta 30, 3331

Nazarje, Republika e Sllovenisë

 

Kohëzgjatja e fushatës së shitjeve: nga 1 Maji 2019 deri në 31 Gusht 2019.

 

Kategoritë e pajisjeve Bosch të cilat janë subjekt i fushatës së shitjeve:

• furrat inkaso dhe mikrovalë inkaso

• sirtarët inkaso për ngrohje

• pianurat

• aspiratorët

• ekspresët e kafes plotësisht automatikë

• lavastoviljet inkaso

• frigoriferët dhe ngrirësit inkaso

 

Kushti për marrjen e garancisë së zgjatur është regjistrimi i pajisjes brenda 30 ditëve pas blerjes në

http://promovime.al.bosch-home.com

 

Pas regjistrimit me sukses të pajisjes suaj, shkarkoni dhe printoni çertifikatën dhe ruajeni së bashku me faturën

origjinale.

 

Shërbimet nën garancinë e zgjatur mund të kërkohen pas paraqitjes së një çertifikate të vlefshme së bashku me faturën origjinale që përmban informacione mbi datën e faturës dhe/ose dërgesën.

 

Garancia e zgjatur është e vlefshme vetëm në territorin e Shqipërisë, për produktet e blera nga konsumatorët (personat fizikë) në Shqipëri nga entet ligjore të regjistruara në Shqipëri. Kur shisni pajisjen gjatë periudhës së garancisë së zgjatur, çertifikata që vlen për pajisjen mund t’i transferohet pronarit të ri.

 

Garancia e zgjatur nuk do të përfshijë garancitë në rastet e mëposhtme:

  • Nëse klienti nuk i është përmbajtur udhëzimeve të shoqëruara për përdorimin e produktit;
  • ëse produkti është modifikuar nga një person pa autorizimin e prodhuesit; Nëse klienti e ka trajtuar produktin në mënyrë të papërshtatshme.

 

Ofruesi nuk do të jetë përgjegjës për dëmtimet e shkaktuara gjatë transportit pas dërgesës së produktit, për defektet që vijnë për shkak të instalimit ose mirëmbajtjes së papërshtatshme, për dëmtimet mekanike të shkaktuara nga përdoruesi, për defektet që vijnë për shkak të tensionit shumë të ulët ose shumë të lartë ose mungesës së ujit dhe për shkak të atyre që vijnë nga forcat madhore.

 

Lexoni dokumentin e plotë mbi kushtet e garancisë së zgjatur brenda shtrirjes së fushatës së shitjeve »Bosch ju dhuron:

5 vite pa shqetësime.« në:

http://promovime.al.bosch-home.com