Samsung dhe Neptun, organizojnë promocionin e TV QLED Samsung, nëpërmjet të cilit mund t’u dhurojnë blerësve një Kupon Kastrati (80 Litra karburant) Afati i promocionit është 05.06.2019. deri në 31.07.2019. Për të përfituar nga oferta, klientët që kanë blerë një TV QLED Samsung, (vetëm kode të veçanta) në çdo dyqan Neptun, gjatë periudhës së promocionit, duhet të regjistrohen duke dërguar një e-mail në adresën [email protected] i cili duhet të përmbajë informacionin e mëposhtëm:

  • Emër Mbiemër
  • Adresa e-mail e klientit
  • Adresa e banimit (për dërgimin e dhuratës)
  • Numri i telefonit (për nevoja të dorëzimit të dhuratës)
  • Skan/foto të faturës, Modelit të TV dhe numrit serial të TV.
Regjistirmi duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë nga data e blerjes