Këshillues Klienti, Tirane

...

Balfin Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitete për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe manaxhimin e hapësirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët.

Neptun shpk është pjesë e Balfin Group e specializuar në tregëtimin e pajisjeve Elektroshtëpiake.

Pozicioni: Këshillues Klienti, Tirane

Departmenti: Retail

VendodhjaNeptun Tirane

 

Përmbledhja e Pozicionit: Fokusi kryesor i një Këshillues Klienti është tu ofrojë klientëve një shërbim të jashtëzakonshëm dhe të mirëmbajë hapësirën që ka nën përgjegjësi.

 

Detyra dhe Përgjegjësi:       

 • Përgjegjësia për të dorëzuar planin mujor të shitjeve të sektorit të tij/saj;
 • Komunikimi dhe shërbimi me klientët sipas standarteve të kompanisë;
 • Përgjegjësia për mirëmbajtjen e sektorit të tij/saj;
 • Ndjekja dhe zbatimi i udhëzimeve të shitjes në sektorin e tij/saj;
 • Organizimi i pozicionimit dhe paraqitjes së produkteve në sektorin e tij/saj;
 • Menaxhimi i ankesave dhe komenteve të klientëve sipas standarteve të kompanisë;
 • Njohje dhe monitorim shumë të mirë të stokut të produkteve të sektorit të tij/saj;
 • Organizimi dhe propozimi i porosive të produkteve nën përgjegjësin e tij/saj;
 • Realizimi i inventarëve për sektorin e tij/saj dhe raportimi i rezultateve;

 

 

Kërkesat:       

 • Edukimi: Diplomë e Shkollës së Mesme, (Diploma Universitare përbën avantazh);
 • Eksperiencat e punës: Përvojë pune në shitje me pakicë;
 • Kualifikime të tjera:
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (me shkrim dhe verbale);
 • I aftë për të punuar në grup dhe nën presion;
 • Energjik dhe të pëlqejë punën me marëdhënie me klientin;
 • I sjellshëm dhe me vetëbesim;

 •  

  I gatshëm për të punuar nën presion dhe në situata sfiduese;

 

Kushtet e punës: Grupi Balfin ofron një paketë benefitesh tërheqëse, duke përfshirë një pagë të drejtë të bazuar në merita dhe vlerësimin e performancës.

 

Mënyra e aplikimit*: Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre me e-mail në adresën tonë elektronike [email protected]

 

Afati i dorëzimit: 31.10.2019

 

 

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikoni tani