PROMOCIONI LG 5 VITE GARANCI

Në kuadër të promovimit të "Vitet e Kujdesit", ju keni mundësinë të blini TV LG dhe TV LG LED 4K UHD 2018 & 2019 me kushte të veçanta.


Kjo vlen për të gjitha televizorët LG LED 4K UHD 2018 & 2019* të tregtuara nga LG Electronics Magyar Kft. dhe të blera nga data 15/06/2019 deri në 31/07/2019 në Shqipëri përmes "NEPTUN" duke marrë pjesë në promovim.


2 Vite garanci e plotë, është e vlefshme nga data e blerjes e cila shtrihet në 5 vite përkujdesje. Gjatë kësaj periudhe riparimi dhe furnizimi i pjesëve rezervë ofrohet në rast të defekteve të prodhimit. Në mënyrë që ne të kujdesemi për ju, ju lutemi të ruani faturën dhe kartën e garancisë të marrë pas blerjes dhe të shkarkoni çertifikatën "5 vite përkujdesje" në butonin më poshtë.


* Modelet që janë pjesë e promocionit:


86UM7600PLB.AEU, 75UM7600PLB.AEU, 75SM8610PLA.AEU, 70UM7450PLA.AEU, 65UM7610PLB.AEU, 65UM7450PLA.AEU, 65UM7400PLB.AEU, 65SM9010PLA.AEU, 65SM8600PLA.AEU, 65SM8500PLA.AEU, 60UM7100PLB.AEU, 55UM7610PLB.AEU, 55UM7510PLA.AEU, 55UM7450PLA.AEU, 55UM7400PLB.AEU, 55UM7100PLB.AEU, 55SM9010PLA.AEU, 55SM8600PLA.AEU, 55SM8500PLA.AEU, 55SM8200PLA.AEU, 50UM7600PLB.AEU, 50UM7500PLA.AEU, 50UM7450PLA.AEU, 49UM7400PLB.AEU, 49UM7390PLC.AEU, 49UM7100PLB.AEU, 49SM9000PLA.AEU, 49SM8600PLA.AEU, 49SM8500PLA.AEU, 43UM7600PLB.AEU, 43UM7500PLA.AEU, 43UM7450PLA.AEU, 43UM7400PLB.AEU, 43UM7390PLC.AEU, 43UM7100PLB.AEU, 86UK6500PLA.AEE, 75UK6500PLA.AEE, 75UK6200PLB.AEE, 75SK8100PLA.AEE, 70UK6950PLA.AEE, 65UK7550MLA.AEE, 65UK6950PLB.AEE, 65UK6470PLC.AEE, 65UK6400PLF.AEE, 65UK6300MLB.AEE, 65SK8500PLA.AEE, 65SK8100PLA.AEE, 60UK6200PLA.AEE, 55UK7550MLA.AEE, 55UK6950PLB.AEE, 55UK6750PLD.AEE, 55UK6500MLA.AEE, 55UK6470PLC.AEE, 55UK6400PLF.AEE, 55UK6300MLB.AEE, 55UK6200PLA.AEE, 55SK8500PLA.AEE, 55SK8100PLA.AEE, 50UK6950PLB.AEE, 50UK6750PLD.AEE, 50UK6500MLA.AEE, 50UK6470PLC.AEE, 50UK6300MLB.AEE, 49UK7550MLA.AEE, 49UK6470PLC.AEE, 49UK6400PLF.AEE, 49UK6300MLB.AEE, 49UK6200PLA.AEE, 49SK8500PLA.AEE, 49SK8100PLA.AEE, 43UK6950PLB.AEE, 43UK6750PLD.AEE, 43UK6500MLA.AEE, 43UK6470PLC.AEE, 43UK6400PLF.AEE, 43UK6300MLB.AEE, 43UK6200PLA.AEE


Detajet e promocionit:


Në mënyrë që të keni të drejtën e përfitimit të shërbimit të veçantë "5 vite përkujdesje" ju duhet të jeni në gjendje të dëshmoni blerjen duke paraqitur faturën (faturë e thjeshtë, kupon), kartën e garancisë të përfunduar dhe çertifikatën (të cilën mund ta shkarkoni më poshtë). Në rast blerje, Ju lutemi sigurohuni që paketimi i televizorit - tregtuar nga LG Electronics Magyar Kft. – të përmbajë kartën zyrtare të garancisë. Ju mund të gjeni një model më poshtë.